Brawo Ola!

Już po raz piąty Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Patria Polonia ogłosili wyniki konkursu literackiego dla młodzieży „O Szablę Komendanta”. Tegoroczna edycja nosiła nazwę „Historie pastorałem i mieczem pisane… Śladami chrystianizacji ziemi mazowieckiej” i związana była z obchodzoną w tym roku 1050 rocznicą Chrztu Polski. Konkurs został objęty patronatem JE Biskupa Płockiego, Marszałka […]