Szkoła równego traktowania – ruszamy

Czy wiemy jak szanować inności, tak aby – nawet niechcący – nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole oraz w internecie , to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi ale i łamanie polskiego prawa? Pytanie czy potrafimy na takie sytuacje właściwie reagować …

Nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu dotyczącego dyskryminacji, którego inicjatorem jest Fundacja im.Bronisława Geremka.

To szczególne wyróżnienie zwłaszcza, że w programie mimo licznych zgłoszeń znalazło się jedynie kilkadziesiąt szkół z całego kraju. Ruszamy! Realizacja projektu ,, Stereotyp- różni= RÓWNI ” w Naszej Szkole będzie polegała na warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, szeroko rozumianych stereotypach i uprzedzeniach. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania, reagowania na przejawy i przeciwdziałania cyberprzemocy. Uczniowie pozyskają konkretne, praktyczne umiejętności jak radzić sobie z tym zjawiskiem, w jaki sposób pomóc osobom dotkniętym bullyingiem oraz zapoznają się z metodami przeciwdziałania jego  konsekwencjom.

Wymierny efekt projektu dla uczniów to kształtowanie empatii oraz współodpowiedzialności za zmianę społeczną

Integralnym elementem warsztatów będzie projekcja filmu, interaktywna zabawa i możliwość podpisania deklaracji przeciwdziałania mowie nienawiści oraz  wiele innych atrakcji.

Koordynatorami projektu są: p. Kinga Lewandowska i p. Małgorzata Mofina.

Jeśli wszystko się uda zostaniemy zaproszeni na galę i uroczyste zakończenie projektu. Otrzymamy również prestiżowy certyfikat Szkoły Równego Traktowania. Wręczenie certyfikatu odbędzie się z udziałem  Rzecznika Praw Obywatelskich-  Adama Bodnara.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do akcji i podjęcie tego trudnego, ale jakże aktualnego tematu.