Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

W dniu 7 maja 2016 roku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W roku szkolnym 2015/2016 szkołę ukończyło 25 słuchaczy uzyskując upragnione wykształcenie średnie. Uroczystość rozpoczął pan Sławomir Sztygiel – z-ca Dyrektora Szkoły. Po czym głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, która pogratulowała absolwentom i życzyła powodzenia w dalszym życiu osobistym. Najlepsi słuchacze otrzymali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe stanowiące wyróżnienie za osiągnięcia w nauce, najwyższą frekwencję i zaangażowanie na rzecz społeczności klasowej. Następnie Pani Dyrektor wraz z opiekunem klasy Panią Tatianą Jastrzębską i Panem Sławomirem Sztygielem dokonała wręczenia świadectw pozostałym słuchaczom. Przewodnicząca Rady Słuchaczy Pani Agnieszka Szymańska, w imieniu wszystkich absolwentów, wręczając kwiaty, podziękowała Dyrekcji oraz nauczycielom.

Nauka w szkołach dla dorosłych, pracujących i posiadających rodziny wymaga wiele zaangażowania i poświęcenia  ze strony słuchaczy, ale zdobyte wykształcenie i nawiązane przyjaźnie pozostają cennym skarbem, którego nikt nie jest wstanie im odebrać.

Na zakończenie wszyscy z ogromną radością pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Opracowanie: Tatiana Jastrzębska

Dokumentacja fotograficzna: Maria Olszewska