Warsztaty STEREOTYP-RÓŻNI= RÓWNI

Udało się!  To już pewne! Nasza Szkoła zostanie uhonorowana odznaką

„Szkoły równego traktowania”

To wielkie wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, iż w tej edycji programu  zainicjowanego przez Centrum im . Profesora Bronisława Geremka zakwalifikowano jedynie 28 szkół z całej Polski.

Wymierny efekt projektu dla uczestników  to kształtowanie empatii oraz współodpowiedzialności za zmianę społeczną.

W Staszicu  tematyka projektu „Szkoła równego traktowania” była realizowana podczas warsztatów w których wzięli udział uczniowie klas II LO, II TK/TH oraz przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu i zainteresowane osoby ( w sumie 63 osoby). Oprócz  wspólnego oglądania filmu, dyskusji o stereotypach, dyskryminacji i przemocy . Uczyliśmy się jak praktyczne  radzić sobie ze zjawiskiem mowy nienawiści i szeroko rozumianej dyskryminacji  oraz w jaki sposób pomóc osobom dotkniętym np. bullyingiem.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się mechanizm tak zwanego komunikatu FUKO oraz quiz a  także poczęstunek i koncert.

Była również możliwość podpisania deklaracji przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.

Z dumą możemy pochwalić się, że prawie wszyscy uczestnicy  warsztatów  podpisali  ten dokument. Konferencja podsumowująca odbędzie się 12 czerwca w Warszawie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania się do kolejnych działań w nadchodzącym roku szkolnym. Tym razem będziemy zajmować się szacunkiem , akceptacją i tolerancją w relacjach z innymi ludźmi.

Dziękujemy Pani Dyrektor Danucie Kowalkowskiej-Fiłoniuk za wsparcie i cierpliwość ,

Pani Izabeli Witczak- naszej trenerce  z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka z koordynację naszych działań i rozwianie wszystkich wątpliwości oraz Pani Tatianie Jastrzębskiej za pomoc techniczną i wsparcie merytoryczne.

Specjalne podziękowania dla naszego szkolnego wolontariatu Klubu 8 oraz Samorządu Uczniowskiego  za zaplanowanie  i zrealizowanie projektu.

Kinga Lewandowska

Małgorzata Mofina