I Kongres Ekologiczny

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w 2004 r. Powstają one we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej-Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. […]

Nasza Szkolna Biblioteka w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

Podczas pierwszego ogólnoszkolnego zebrania z rodzicami, które odbyło się w dniu 27 września 2016 r. Biblioteka szkolna miała w przebiegu spotkania „swoje pięć minut”. Pani Maria Olszewska i Pani Tatiana Jastrzębska – przedstawiły rodzicom prezentację multimedialną poświęconą tematyce wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Po zakończonej prezentacji rodzice otrzymali ulotkę podsumowującą w pigułce przekazane […]

Zebranie z rodzicami

W dniu 27 września w sali gimnastycznej odbyło się, pierwsze w tym roku szkolnym, zebranie z rodzicami. Zebranych przywitała p. D. Kowalkowska – Fiłoniuk dyrektor Szkoły! W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor przywitała szczególnie rodziców „pierwszaków”, dziękując za wybór naszej szkoły dla swoich dzieci. Poinformowała również o osiągnięciach, sukcesach a także organizacji pracy szkoły. W dalszej […]