Nasza Szkolna Biblioteka w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

Podczas pierwszego ogólnoszkolnego zebrania z rodzicami, które odbyło się w dniu 27 września 2016 r. Biblioteka szkolna miała w przebiegu spotkania „swoje pięć minut”. Pani Maria Olszewska i Pani Tatiana Jastrzębska – przedstawiły rodzicom prezentację multimedialną poświęconą tematyce wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Po zakończonej prezentacji rodzice otrzymali ulotkę podsumowującą w pigułce przekazane […]

Zebranie z rodzicami

W dniu 27 września w sali gimnastycznej odbyło się, pierwsze w tym roku szkolnym, zebranie z rodzicami. Zebranych przywitała p. D. Kowalkowska – Fiłoniuk dyrektor Szkoły! W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor przywitała szczególnie rodziców „pierwszaków”, dziękując za wybór naszej szkoły dla swoich dzieci. Poinformowała również o osiągnięciach, sukcesach a także organizacji pracy szkoły. W dalszej […]

Integracja klas technikum informatycznego

W dniu 30 września klasy: pierwsza technikum informatycznego oraz druga technikum informatycznego i ekonomicznego spotkały się na pikniku integracyjnym w Koszelówce. Uczniowie klasy drugiej chcieli zadbać o nowe koleżanki i kolegów z klasy pierwszej i poprzez wspólne spotkanie i towarzyszące mu zabawy włączyć ich do społeczności szkolnej. Klasa II TI/TE wraz z wychowawczynią Elizą Bałdygą […]

Ślubowanie pierwszych klas w Zespole Szkół im St. Staszica w Gąbinie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Jest wtorek 27 września 2016 roku, godzina 920  salę gimnastyczną wypełniają uczniowie wszystkich klas  wraz z nauczycielami.  Uczniowie klas starszych wprowadzają sztandar. Rozbrzmiewa hymn. Potem słowa Pani Danuty Kowalkowskiej –  Fiłoniuk Dyrektora Szkoły, przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego i wreszcie wypowiedziana przez uczniów przysięga:  „My uczniowie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Gąbinie […]