Język niemiecki w Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyły się zajęcia języka niemieckiego w ramach projektu edukacyjnego Uczniowie uczą uczniów – Mentorzy języka niemieckiego (Schüler lehren Schüler: Deutsch-Mentoren) przy współpracy Goethe-Institut w Warszawie. Uczennice klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól im. Stanisława Staszica w Gąbinie zachęcały uczniów dobrzykowskiej szkoły do nauki języka niemieckiego poprzez zabawę, gry i różne konkursy.

Zabawa z chustą animacyjną sprawiła wiele radości. Licealistkom towarzyszyła maskotka Hansa Hase, która pomagała dzieciom z klas I-III szybko zapamiętać kilka liczebników i nazw kolorów.

Dzięki animacjom językowym uczniowie klas IV-VI poznali różne słówka, np. nazwy przyborów szkolnych i ubrań.   

Instytut Goethego wsparł nasze działania wypożyczając nam pakiet dydaktyczny z materiałami i grami edukacyjnymi oraz przekazał drobne nagrody i gadżety.

Wszystkim bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie naszego przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie.

Mamy nadzieję, że taka forma przybliżania języka naszych sąsiadów spodobała się i będzie kontynuowana.

Opracowała Marzena Sosińska

Nauczyciel języka niemieckiego