Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych docierają do mety…

            06 maja 2017 roku mury Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie opuścił kolejny rocznik słuchaczy  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

            Podczas uroczystego wręczenia świadectw ukończenia szkoły pani Dyrektor  Danuta Kowalkowska- Fiłoniuk pogratulowała grupie, że podjęła naukę, że sprostała, i wreszcie, że mimo licznych obowiązków dorosłego życia, dotarła do mety. Życzyła jednocześnie, żeby ten finisz był tylko etapem w wędrówce po dalszą wiedzę i sukcesy zawodowe.

            Równie życzliwe słowa skierował do słuchaczy Wicedyrektor – p. Sławomir Sztygiel oraz opiekun roku p. Wiesława Marcinkowska- Kamińska.

            Spośród grupy wyróżniły się dwie osoby: p. Elżbieta Ambroziak, która osiągnęła najlepsze wyniki w nauce i bardzo aktywnie pracowała w Radzie Słuchaczy oraz p. Mirosław Chrapkowski- „najpilniejszy” słuchacz ze 100% frekwencją na zajęciach.

            Zwracając się do obecnych na uroczystości, zabrali głos również bohaterowie dzisiejszego dnia. Przepraszając za niedociągnięcia, dziękowali jednocześnie za przekazanie wiedzy, za trud kreowania ich przyszłości oraz za cierpliwą i skuteczną motywację do pracy, by dziś tutaj się znaleźć i odebrać świadectwo ukończenia szkoły.