Uczestnictwo w XXVI Giełdzie Rolniczej w Łącku

14 maja 2017 roku na zaproszenie Organizatorów XXVI Giełdy Rolniczej w Łącku mieliśmy możliwość zaprezentować ofertę edukacyjną Naszej Szkoły. Nasze stoisko reprezentowała Pani Danuta Kowalkowska –Fiłoniuk – Dyrektor Szkoły oraz  uczennice klasy II i III Technikum Hotelarskiego, pod kierunkiem Pani Ludmiły Koprowicz i Pana Karola Fibicha. Plakat informujący o kierunkach kształcenia został zamieszczony w Gazecie Targowej wydanej na okoliczność Giełdy przez organizatorów, czyli Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Odział w Płocku, za co składamy serdeczne podziękowania.