XXX Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich

      W dniach 18-20 października 2017 roku do stolicy pięknego Podlasia – Białegostoku zjechali się przedstawiciele szkół, noszących imię Stanisława Staszica z całej Polski.  W gościnnych progach białostockiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, wśród szkół z Ciechocinka, Piły, Miętnego, Kościelca, Opoczna, Grybowa, nie zabrakło również Zespołu Szkół im. St. Staszica z Gąbina.

Spotkanie miało znaczącą rangę, gdyż było to jubileuszowe -XXX Sympozjum TPSS.

      Oficjalnie Sympozjum otworzył Bronisław Bury- prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie przystąpili do finału kolejnej edycji Konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, przygotowanego i przeprowadzonego przez Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile -Józefa Olejniczaka oraz Prezesa TPSS Bronisława Burego. Po zmaganiach młodzieży, członkowie Towarzystwa udali się na posiedzenie Zarządu, uczniowie zaś zwiedzali szkołę.

      W programie, obejmującym jubileuszowe spotkanie, przewidziano atrakcyjną wycieczkę po pięknej Ziemi Podlaskiej szlakiem polskich Tatarów. Zwiedziliśmy przygraniczne Kruszyniany, a w nich drewniany meczet oraz wielopokoleniowy cmentarz zamieszkujących od wieków te tereny Tatarów. Bogaty w atrakcje dzień zakończyliśmy zwiedzaniem Supraśla – najważniejszego ośrodka turystycznego regionu i na koniec ogniskiem integracyjnym. Następnego dnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, odbyła się również sesja naukowa oraz program artystyczny, przygotowany przez społeczność szkolną gospodarzy.

      Coroczne spotkania przedstawicieli szkół noszących zaszczytne miano wielkiego Polaka epoki Oświecenia mają ogromne znaczenie dla młodego pokolenia i niewątpliwie posiadają cenne walory wychowawcze, którym przyświecają słowa Stanisława Staszica „…Być narodowi użytecznym.”