„Świąteczna Paczka” dla Domu Dziecka w Gostyninie

W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku przedstawiciele Klubu Ośmiu-Młodzieżowego Wolontariatu wybrali się z wizytą do Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. Celem wizyty było przekazanie podopiecznym upominków oraz życzeń świąteczno-noworocznych od Społeczności Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

W imieniu Dyrekcji Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie oraz wolontariuszy Klubu Ośmiu dziękujemy wszystkim, którzy po raz kolejny zaangażowali się w akcję „Świąteczna Paczka”. Zebrane słodycze, przybory szkolne oraz kosmetyki sprawiły dzieciom dużo radości.

Opracowała: Kamilla Krakowska