Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

,,Zanim staniesz się zbyt oczarowany ślicznymi gadżetami i hiponotyzującymi obrazami wideo,

pozwól, że przypomnę Ci, że informacja to nie wiedza, a wiedza to nie mądrość,

a mądrość to nie przewidywanie. Każdy wyrasta z kolejnej, a potrzebujemy ich wszystkich. ”

Artur C. Clarke

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem czy ksenofobią.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom  XXI wieku  związanym  z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz powszechną dostępnością do Internetu, młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie pod opieką Pani Elizy Bałdygi i Pana Piotra Pietracho zorganizowała Powiatowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 pod hasłem ,, Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Starosta powiatu Płockiego Pan Mariusz Bieniek.

Obecnością zaszczycili nas Wicestarosta Płocki Pani Iwona Sierocka, Dyrektor wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Pani Małgorzata Struzik, wójtowie gmin ościennych,  Pan Jarosław Mioduski Dyrektor CUW,  Pan Paweł Kowalski reprezentujący Komisariat Policji w Gąbinie, Pani Katarzyna Staniszewska inspektor Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku w towarzystwie Pana Krzysztofa Piaska rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Pani Jadwiga Garstka Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie, Pani Anna Braniecka Dyrektor Banku PKO BP w Gąbinie,  Prezes ZNP Ewa Kowalak, przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Felczak oraz dyrektorzy, nauczyciele i młodzież okolicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych . Patronat medialny nad uroczystością objął Tygodnik Płocki.

Zebranych gości powitała Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, podkreślając, iż w życiu uczymy się różnych zachowań i nawyków. Często przyswajamy je intuicyjnie, a w świecie wirtualnym nie wszystko da się zrobić intuicyjnie. Dlatego też musimy włożyć pewien wysiłek, by nauczyć się funkcjonować w tym świecie. Musimy również nauczyć się bezpiecznego poruszania się w Internecie.

Pani Wicestarosta Iwona Sierocka zabierając głos wskazała, na duże znaczenie Internetu we współczesnym świecie, zwracając jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwa, czyhające na młodych ludzi w wirtualnej rzeczywistości.

W dalszej części konferencji prowadzący Pani Eliza Bałdyga i Pan Piotr Pietracho przedstawili działania podejmowane przez nauczycieli od roku 2008, w tym sukcesy osiągane przez uczniów w konkursach związanych z cyberbezpieczeństwem.  Na przestrzeni lat 2014-2018,  działania związane z akcją Dnia Bezpiecznego Internetu przybrały nową formę, której celem było przeprowadzanie zajęć edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci,  propagowanie pozytywnego wykorzystywania Internetu oraz szkolenie młodzieży na temat właściwych zachowań  w sieci Internet. Warto podkreślić, iż uczniowie zaangażowani w wyżej wymienione działania przeprowadzali zajęcia edukacyjno-informacyjne skierowane do uczniów klas trzecich pobliskich gimnazjów. Młodzież zawsze z entuzjazmem podchodziła do zajęć, chętnie brała udział w konkursach i quizach. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zgodnie z polityką oświatową przeprowadzone zostały również szkolenia dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Młodzież Zespołu Szkół: Andżelika Paczkowska i Agata Wernik przedstawiły statystyki dotyczące zachowań młodych ludzi w sieci Internet we współczesnym świecie. Następnie prowadzący zaprosili gości do wzięcia udziału w elektronicznej ankiecie związanej z aktywnością w internetowych serwisach społecznościowych.

W kolejnej części uroczystości nastąpiły wystąpienia prelegentów, jako pierwsza zabrała głos Pani Katarzyna Staniszewska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, zapoznała uczestników z przepisami prawa dotyczącymi umieszczania w sieci treści dyskryminujących, publicznie naruszających prawa i wolności obywatelskie. Uświadomiła także, że w sieci nic nie ginie i nikt nie pozostaje anonimowy.

Kolejny prelegent Pan Jacek Markiewicz – przedstawiciel firmy Mobica, zajmujący w niej stanowisko Senior Quality Partner, gdzie nadzoruje jakość wytwarzanego oprogramowania oraz zarządza projektami. Przedstawił prezentację na temat ,, Jak atakują hakerzy”.

Ostatnim prelegentem był nauczyciel naszej szkoły, a jednocześnie biegły sądowy z zakresu z informatyki i telekomunikacji Pan Grzegorz Cichosz, który opowiedział o roli biegłego sądowego w toku postępowania wyjaśniającego.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja nawiązująca do tegorocznego hasła akcji ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”, którą przedstawili uczniowie Przemek Pietrzak i Błażej Felczak. Prowadzący dziękując uczniom za pouczającą prezentację przeszli do  następnego punktu programu, jakim był konkurs przeprowadzony w systemie testów elektronicznych I’Vote. Wzięli w nim uczniowie z piętnastu szkół.  Instruktażu udzieliła Pani Eliza Bałdyga. Pytania konkursowe czytał Pan Piotr Pietracho, natomiast system obsługiwało jury: Wanda Borkowska, Tatiana Jastrzębska, Dorota Jażdrzyk i Elżbieta Ostrowska.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu zebrani zaproszeni zostali na montaż słowno-muzyczny pt. ,, Wirtualne pokolenie”, w którym udział wzięli uczniowie liceum i technikum: Agata Wernik, Marcin Bartnicki, Bartek Czarnecki, Mateusz Kłys, Jan Sapiński,  Witold Garstka, Przemek Pietrzak, Błażej Felczak. Zaprezentowali scenki rodzajowe i kabaretowe: ,,Zamiast hejtować – zyskaj przyjaciela”, „Wirtualny ślub”,  ,, Dziecko w sieci”, „Siedź tu cicho”. Część artystyczna zakończyła się występem chóru szkolnego pod kierownictwem Pana Tomasza Obidowskiego. Artystów wspomagała prężna ekipa techniczna: Sandra Rutkowska, Luiza  Nowicka, Patrycja Mazurska, Daria Wierzchowska, Albert Bembenista, Mateusz Stańczak, Patryk Lewandowski.

Scenografię wykonali Pani Maria Olszewska, Pan Sławomir Sztygiel, pracownicy administracji i obsługi wraz z uczniami klas IIIm i ILO. Słodki poczęstunek dla Gości upiekła Pani Ludmiła Koprowicz z uczennicami z klas: II TH i III TH.

Zainteresowani mogli także obejrzeć wystawę poświęconą bezpieczeństwu w sieci Internet, która została przygotowana przez Panie: Tatianę Jastrzębską i Alicję Lodzińską.

W ostatniej części uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu DBI    ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu – Natalia Ziółkowska

II  miejsce uczeń Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach – Piotr Dolman

III miejsce uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie – Igor Brochocki

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie – Kacper Fus  

II miejsce uczeń Gimnazjum im. prof. J. Kondrackiego w Łącku  – Konrad Kusajda

III miejsce uczeń Publicznego Gimnazjum w Słubicach – Wiktor Bedyk

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce uczeń Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Górach – Dominik Karbownik

II miejsce uczennica Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Dominika Siekiera

III miejsce uczeń Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie – Mateusz Urbański

Zwycięzcom  nagrody wręczyli Panie Małgorzata Struzik, Ewa Kowalak oraz Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk. Fundatorem nagród był Pan Starosta Mariusz Bieniek.

W podsumowaniu Pani Dyrektor podziękowała sponsorom: Starostwu Powiatowemu, Radzie Rodziców, Panu Piotrowi Kunikowskiemu właścicielowi firmy OPTIS, Panu Radosławowi Białkowi z firmy Dekoratorzy.pl oraz nauczycielom, uczniom i wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości.

Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

Opracowanie: Bogumiła Kowalczyk