VIII Szkolne Targi Edukacji i Pracy

Po raz kolejny zostało zorganizowane w Naszej Szkole przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-doradczym skierowane głównie do uczniów klas programowo najstarszych. Jak co roku na targi  zaprosiliśmy Instytucje Rynku Pracy, służby mundurowe, uczelnie wyższe i szkoły policealne. Wszystkich obecnych serdecznie powitała Pani Danuta Kowalkowska- Fiłoniuk – Dyrektor Zespołu Szkół, która w swoim wystąpieniu zachęcała uczniów do pozyskiwania wiedzy na temat zasad rekrutacji do szkół wyższych, służb mundurowych a przede wszystkim do skorzystania z wiedzy obecnych doradców zawodowych na temat współczesnego rynku pracy i edukacji. Pani Dyrektor zaprosiła do zabrania głosu Panią Małgorzatę Bombalicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Pani Dyrektor PUP życzyła naszej młodzieży trafnych wyborów na przyszłość, zachęcała do podejmowania nauki na kierunkach technicznych oraz korzystania z usług instytucji, którą reprezentuje. Bardzo interesującą okazała się prelekcja Pani Urszuli Wojtalewicz – Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku, która zwróciła szczególną uwagę na znaczeni

e tzw. kompetencji miękkich w przyszłym życiu zawodowym oraz coraz większe nasilenie nowoczesnych technologii i ustawiczne doskonalenie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Przyjemną niespodzianką dla wszystkich obecnych był występ szkolnej grupy wokalnej prowadzonej przez Pana Tomasza Obidowskiego zakończony bisem i gromkimi brawami. Po oficjalnym rozpoczęciu nastąpiło zwiedzanie stoisk wystawienniczych. Wśród zwiedzających byli także uczestnicy VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii, którzy reprezentowali Szkoły Powiatu Płockiego oraz   okoliczne Gimnazja. W trakcie uroczystości nasi wystawcy zostali uraczeni słodkościami, które przygotowała Pani Ludmiła Koprowicz wraz z uczennicami z Technikum Hotelarskiego.                              

Wszystkim, którzy wspomogli organizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy, szczególnie Pani Marii Olszewskiej za dekorację i dokumentację fotograficzną, Pracownikom Administracji i Obsługi za pomoc techniczną oraz klasom: I k/m, II k/m, III m, I TH, II TH/TK, II LO za przygotowanie sali gimnastycznej.