Wycieczka branżowa uczennic technikum ekonomicznego

W dniu 19.03.2018 mieliśmy okazję gościć z płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na niecodziennych zajęciach zorganizowanych przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery w Płocku.  Dzięki Pani Urszuli Wojtalewicz – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku oraz Pani Alicji Drożdż doradcy zawodowemu uczniowie zapoznali się z możliwościami i metodami Planowania Kariery Zawodowej.  Młodzież miała okazję wysłuchać wielu bardzo wartościowych zajęć i wykładów, otrzymali mnóstwo informacji o zasadach działania kilku urzędów i instytucji. Młodzież wysłuchała ciekawej prezentacji dotyczącej dylematów zawodowych i edukacyjnych, którą przedstawiła Pani Alicja Drożdż. Otrzymali również bardzo bogaty pakiet materiałów informacyjnych.

Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Pan Tomasz Kominek przedstawił młodzieży kilka ważnych informacji o zadaniach samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, w szczególności z dziedzin: edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki społecznej, ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, drogownictwa i transportu, sportu i turystyki, promocji Województwa i współpracy zagranicznej, zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Przedstawił również zasadę funkcjonowania urzędu. Młodzież otrzymała drobne upominki przygotowane specjalnie dla nich.

Kierownik Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pani Aneta Uchwał przedstawiła strukturę organizacyjną oprowadzając młodzież po oddziale. Młodzież zapoznała się z zasadami przyznawania funduszy unijnych i możliwościami starania się o nie oraz pomocy i kontroli nad programami unijnymi.

Ze strukturą Mazowieckiego Biura Planowania Rozwoju zapoznała młodzież Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Pani Ewa Baranowska. W ramach prac Biura jest odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące: problematyki społecznej, turystyki, dziedzictwa kulturowego. Pani Dyrektor przestawiła niektóre zadania realizowane przez Płocki Oddział m.in. Odział Terenowy w Płocku uczestniczył w opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Programu  Opieki nad Zabytkami, Stanu aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w Województwie Mazowieckim. Szkoła otrzymała pakiet materiałów związanych z działalnością Biura a młodzież drobne upominki informacyjne w ekologicznych torbach.

Pani Mirosława Michalska – starszy specjalista z Centrum Planowania Kariery Zawodowej zapoznała młodzież z możliwościami skorzystania z praktyk lub staży wakacyjnych w Niemczech.

Młodzież miała okazję podziwiać pracowników przy pracy na wielu stanowiskach, miała okazję zadać pytania, zobaczyć specjalistyczny sprzęt i pomieszczenia obsługi interesantów. Zobaczyliśmy tzw. ludzką stronę urzędu za co serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej wycieczki.

Opracowanie: Eliza Bałdyga