Wykładowcy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w naszej szkole

W dniu 28 marca 2018 roku,   na zaproszenie Pani mgr inż. Danuty Kowalkowskiej-Fiłoniuk  – Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,  przyjechali do naszej szkoły pracownicy naukowi Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana mgr inż. Krzysztofa Ćwik z Biura Obsługi Projektów, Pana mgr inż. Krzysztofa Biskupa oraz Pana  mgr inż. Roberta Mroza. Pan mgr inż. Krzysztof Ćwik jest emerytowanym funkcjonariuszem,  natomiast Pan mgr inż. Krzysztof Biskup i Pan mgr inż. Robert Mróz są czynnymi funkcjonariuszami  Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W zajęciach prowadzonych przez naszych gości uczestniczyli uczniowie ZS im. St. Staszica w Gąbinie  z klas –   technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów  samochodowych wspólnie z nauczycielami. Tematyka  zajęć była z pogranicza mechaniki samochodowej i kryminalistyki. Mieliśmy niepowtarzalną okazję dowiedzieć się między innymi,  jakich metod używają  eksperci mechanoskopii do identyfikacji  prób  fałszowania numerów identyfikacyjnych nadwozia pojazdów samochodowych. W trakcie zajęć uczniowie i nauczyciele naszej szkoły dowidzieli się na co zwracać szczególną uwagę np. podczas zakupu pojazdu, jak w prosty sposób, bez specjalistycznego sprzętu rozpoznać ślady nielegalnej modyfikacji pola numerowego VIN. Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkania.