VIII POWIATOWA OLIMPIADA INTEGRACYJNA pod hasłem: „SPORT dla NIEPODLEGŁEJ”

W starożytnej Grecji olimpijska idea wyróżniała się w systemie wychowania, który zakładał pełny, harmonijny, moralny i intelektualny rozwój jednostki, nierozerwalnie związany z zasadą „fair play”. W czasach nowożytnych, francuski baron – P. de Coubertin głosił hasło, że „zawody sportowe winny zastąpić wojny i konflikty, a młodzież całego świata zamiast walczyć na fortach wojennych powinna mierzyć […]