„Za codzienny trud, za serce, za uśmiech” – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gdy zbliża się 14 października w całej szkole daje się wyczuć wyjątkową atmosferę, wszak Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej, uśmiechów i serdeczności jest znacznie więcej. I nic w tym dziwnego – na co dzień skupieni na pracy i nauce zatrzymujemy się tego dnia, by wspólnie cieszyć się chwilą refleksji, by usłyszeć wyczekiwane […]

Połączył nas Bałtyk!

W dniach 7-12 października 2018 roku przedstawiciele naszej Szkoły brali udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży pt.: „Naturschatz braucht auch Naturschutz! – Bogactwo przyrodnicze potrzebuje także ochrony” w rosyjskim Swietłogorsku, współfinansowanym przez Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (organizację międzynarodową, na której działalność pieniądze pochodzą od rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec). Do nadbałtyckiej części Rosji pojechało pięć […]