Połączył nas Bałtyk!

W dniach 7-12 października 2018 roku przedstawiciele naszej Szkoły brali udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży pt.: „Naturschatz braucht auch Naturschutz! – Bogactwo przyrodnicze potrzebuje także ochrony” w rosyjskim Swietłogorsku, współfinansowanym przez Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (organizację międzynarodową, na której działalność pieniądze pochodzą od rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec).

Do nadbałtyckiej części Rosji pojechało pięć uczennic liceum ogólnokształcącego i czterech uczniów technikum wraz z Panią Kamillą Krakowską i Panią Marzeną Sosińską (koordynatorką trzyletniego projektu).

Gospodarze starali się pokazać swój region jak ciekawiej. W  programie znalazło się m.in. zwiedzanie Kaliningradu, Gusiewa (miasta i szkoły partnerskiej), Jantarnego (kombinatu wydobywającego bursztyny i parku Bekkera), Swietłogorska i Mierzei Kurońskiej połączone z problematyką ochrony środowiska naturalnego. Wieczorami odbywały się zajęcia tematyczne przygotowane przez uczestników projektu i umożliwiające lepsze poznanie się Polaków, Niemców i Rosjan. Ostatni wieczór był wyjątkowy, ponieważ po obejrzeniu filmu „Trzy kraje, trzy spotkania” i wspólnym przygotowaniu plakatów „Die Ostsee hat uns verbunden” wszyscy zebrali się przy ognisku śpiewając piosenki, wymieniając się wrażeniami ze wszystkich spotkań i planując kontynuowanie współpracy w kolejnych latach. 

Pomysł trójstronnego projektu „Die Ostsee verbindet uns – Łączy nas Bałtyk” pojawił się w kwietniu 2016 roku podczas seminarium kontaktowego „Drei Partner für den Schüleraustausch” w Chełmnie, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół niemieckich, rosyjskich i polskich (Pani Christine Ahlhaus, Pani Anastasia  Bespalova, Pani Ekaterina Danilova, Pani Danuta Schmidt-Winnicka i Pani Marzena Sosińska). To seminarium współfinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Deutsche Auslandsgesellschaft z Lubeki i Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch z Hamburga.

Pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli niemieckiej szkoły Konrad-Adenauer-Hauptschule Wipperfürth, dwóch rosyjskich szkół z obwodu kaliningradzkiego: MAOU SOSCH Nr 3 Gusev i Szkoły Majakovskoje oraz dwóch polskich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyło się we wrześniu 2016 roku w Gdańsku, kolejne w październiku 2017 roku w niemieckim Leutesdorf nad Renem.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania trzyletniego przedsięwzięcia.