„Za codzienny trud, za serce, za uśmiech” – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gdy zbliża się 14 października w całej szkole daje się wyczuć wyjątkową atmosferę, wszak Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej, uśmiechów i serdeczności jest znacznie więcej. I nic w tym dziwnego – na co dzień skupieni na pracy i nauce zatrzymujemy się tego dnia, by wspólnie cieszyć się chwilą refleksji, by usłyszeć wyczekiwane słowa podziękowań za wszelkie rady, instrukcje, pochwały i niewzruszoną wiarę w uczniowskie możliwości.

Tego dnia sala gimnastyczna przywitała społeczność Zespołu Szkół feerią barw jesieni. Dekoracje nawiązujące do październikowego pejzażu przygotowały opiekunki świetlicy szkolnej – Pani Agata Sztygiel i Pani Maria Sieklecka. Wszystkich zgromadzonych przywitała nasza wspaniała młodzież, która zaprezentowała się w montażu słowno-muzycznym przygotowanym pod opieką Pani Barbary Łukaszewskiej i Pana Tomasza Obidowskiego. Bardzo cieszy nas fakt, że tak licznie przybywają na naszą uroczystość emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Ich obecność to dowód na to, że bycie nauczycielem to prawdziwe powołanie, a miłość do szkoły nie przemija nigdy. Wszystkich zgromadzonych przywitała Pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk. Pani Dyrektor życzyła całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu prywatnym. W Dniu Edukacji Narodowej nie może zabraknąć słów od władz, które decydują o polskiej oświacie i szkolnictwie. Piękne słowa podziękowań i życzenia wszelkich sukcesów skierował do nas Pan Adam Sierocki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego. W imieniu Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin głos zabrał Pan Wojciech Olszewski, który odczytał okolicznościowy list – piękne słowa dotyczące roli naszej szkoły w życiu zbiorowości gąbińskiej, życzenia pomyślności i sukcesów. Życzenia popłynęły także od Rady Rodziców, w imieniu której głos zabrał Pan Sławomir Felczak, a także Pana Czesława Żerowskiego – Przewodniczącego Komitetu Obchodów III Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych. I na koniec te najpiękniejsze życzenia – od naszej młodzieży. Ich wdzięczność jest dla nas najlepszym prezentem. Dzień Edukacji to także moment, gdy wręczane są Nagrody Dyrektora Szkoły dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku Pani Dyrektor doceniła trud i pracę 11 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, który był okazją do spotkań i rozmów z dawno niewidzianymi przyjaciółmi.’

M. Mofina-Olejnik