NIEPODLEGŁOŚĆ JEST KOBIETĄ

NIEPODLEGŁOŚĆ JEST KOBIETĄ.

Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły wolną Polskę. Przekonywano je, że są słabe, chwiejne, pozbawione właściwej tylko mężczyznom determinacji oraz siły. Nie uwierzyły. Każde zajęcia rozpoczynały się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego mające na celu przygotowanie młodzieży do wspólnego odśpiewania hymnu w dniu 9 listopada o 11.11. 

Aleksandra na niebezpieczeństwo patrzyła z pogardą. Zarządzała tajnym arsenałem, w którym trzymano tysiące sztuk broni. Szmuglowała karabiny, rewolwery i prowizoryczne bomby. Gdy inni stchórzyli, ona osobiście przerzuciła przez granicę setki tysięcy rubli zrabowanych z pociągu. Igrała z carską ochraną i z niemiecką policją. Zawsze o krok przed wrogiem.

Maria niezwykły szyk i grację łączyła z żelazną wolą i niezłomną wiarą w Wielką Sprawę. Mało kto wiedział, że sławna lwica salonowa, łamiąca serca niezliczonych adoratorów, to jednocześnie bojowniczka o niezwykłym harcie ducha. Nie dała się złamać, nawet gdy zamknięto ją w ponurych lochach Cytadeli Warszawskiej.

Zosia od dziecka marzyła tylko o jednym: by ruszyć na wojnę w mundurze polskiego żołnierza. Nie zdołały jej zniechęcić drwiny kolegów ani rechot dowódców, którzy w armii nie widzieli miejsca dla żadnej kobiety. Wiedziała, że udowodni im, jak bardzo się mylili. Nawet jeśli będzie musiała to zrobić w męskim przebraniu i pod fałszywym nazwiskiem.
Kobiet takich jak one były setki. Niepokornych i nieugiętych. Prawdziwych wojowniczek, bez których nie byłoby wolnej Polski…

O tych niezłomnych kobietach jest wystawa  „Niepodległość jest kobietą”,  którą w tym roku zaprezentowała uczniom Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie Biblioteka szkolna. Rok Jubileuszowy to jeden z powodów, by przybliżyć wspomnianą tematykę naszym uczniom. Wystawa została wypożyczona w ramach wieloletniej już współpracy z Książnicą  Płocką, a fakt iż październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych stał się kolejnym powodem by w ten sposób uczcić obchody bibliotecznego Święta

Uroczyste otwarcie nastąpiło 15 października przy współudziale pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie, pani Beaty Szczesiak, uczniów  klasy III TI i IV TK/TH wraz z opiekunami oraz wicedyrektor Szkoły pani Elżbiety Błaszczyk. W kolejne dni  wystawę zwiedzały poszczególne klasy według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

Każde zajęcia rozpoczynały się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego mające na celu przygotowanie młodzieży do wspólnego odśpiewania hymnu w dniu 9 listopada o 11.11. 

Gościliśmy również uczniów ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie. Klasy ósme wraz z opiekunami z zainteresowaniem poznawały historię polskich bohaterek, które  jako kurierki, sanitariuszki i żołnierki walczyły o wolną i suwerenną Polskę. 

Uczniowie szkoły podstawowej zwiedzili również Salę Historii Szkoły, gdzie pani Tatiana Jastrzębska zapoznała ich z wieloletnią historią naszej szkoły zapraszając do włączenia się w grono naszych uczniów i absolwentów. 
 
Organizatorami  wydarzenia były panie bibliotekarki: Tatiana Jastrzębska i Maria Olszewska.