Realizacja  XI Edycji Światowego Tygodnia  Przedsiębiorczości w Naszej Szkole.

Tegoroczna  edycja obejmowała następujące działania: 14 listopada gościliśmy Panią Alicję Nowaską, która prowadziła warsztaty pt. „Poznanie systemu edukacji zawodowej – szansą na lepszą przyszłość“. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy II i III LO. Realizowane zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, które pozyskało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza a z którym szkoła […]