WYJAZD DYDAKTYCZNY DO TEATRU DRAMATYCZNEGO I MUZEUM ŻYDÓW MAZOWIECKICH W PŁOCKU

Od wielu lat Nasza Szkoła współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Płocku.

 W  wyniku tej współpracy odbywają się wyjazdy naszych uczniów jak i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na ciekawe spektakle.

Od ponad 20 lat inicjatorką i organizatorką wyjazdów naszej młodzieży do teatru w Płocku jest p. Marzanna Szafrańska.   

Dnia 07.12.18 r. uczniowie z klas: III LO, II LO, I LO , III TK/TH i III K/M  wraz z opiekunami: p. Joanną Woźniak, p. Małgorzatą Mofina-Olejnik, i we współpracy z p. Barbarą Łukaszewską i p. Andrzejem Lemanowiczem brali udział w wyjeździe dydaktycznym do Płocka.

Serdeczne podziękowania składamy też naszej Pani Dyrektor-Danucie Kowalkowskiej- Fiłoniuk, która sfinansowała  uczniom koszt wynajęcia autokaru.

Nasza młodzież brała  udział w światowej prapremierze spektaklu – „ Fantazja Polska”, przygotowanego przez aktorów  teatru z czeskiego Cieszyna. Spektakl powstał z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Sztuka, chociaż mówi o sprawach istotnych, napisana jest z finezyjnym poczuciem humoru a jej autor pozostaje wierny maksymie: historia nauczycielką życia.

Rzecz dzieje się podczas pierwszej wojny światowej, kiedy Ignacy Paderewski odbywa słynne tournée z koncertami w USA. Jednak w tej sztuce  Paderewski- światowy artysta nie jest postacią pierwszoplanową, bowiem jest Paderewski- polityk i jego starania mające na celu uzyskanie poparcia prezydenta Wilsona dla sprawy niepodległości Polski.

Sztuka bardzo podobała się młodzieży jak i opiekunom. Jest godna polecenia.

Zwiedziliśmy też Muzeum Żydów Mazowieckich, które mieści się w budynku dawnej synagogi , tzw. Małej zwanej „bożnicą”.  Synagoga działała w tym miejscu do wybuchu II Wojny Światowej. Muzeum powstało 5 lat temu ze składek społecznych i funduszy unijnych.

Przestrzeń wystawy Muzeum podzielona jest na trzy główne strefy tematyczne: przedsionek, pomieszczenie Holokaust i salę główną.  W przedsionku prezentowana jest historia Żydów na Mazowszu. Przedstawione są najważniejsze informacje i wydarzenia związane z dziejami osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich ( od samych jego początków aż po współczesne odrodzenie kultury żydowskiej w Polsce) oraz dokumenty o charakterze statystycznym. W sali  głównej prezentowane są – w nowoczesnej multimedialnej formie elementy kultury Żydów w Polsce na przykładzie kuchni, muzyki, języka, świąt i zwyczajów oraz architektury żydowskiej.

Część poświęcona Holokaustowi zbudowana jest na podstawie wspomnień Symchy Gutermana , świadka zagłady świata płockich Żydów a także archiwalnych fotografii żydowskich mieszkańców Mazowsza. Dopełnieniem artystycznym ekspozycji  jest   widowisko multimedialne stworzone na bazie wycinanki żydowskiej.

Młodzież na pewno uzyskała wiele ciekawych informacji na temat życia Żydów na Mazowszu, pogłębiając już zdobytą wiedzę na lekcjach historii. Warto zwiedzić to Muzeum.

Wyjazd zakończyliśmy obiadem w MacDonalds.