Studniówka 2019 w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

W sobotni wieczór byliśmy uczestnikami wyjątkowej uroczystości  – balu studniówkowego Zespołu  Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, który umownie dzieli sto dni od jednego z najważniejszych egzaminów w życiu uczniów szkół średnich – matury. Tradycja balu studniówkowego sięga początków dziewiętnastego wieku. Egzamin dojrzałości, a co za tym idzie także studniówkę, zawdzięczamy Wilhelmowi von Humboldtowi, który zreformował pruskie szkolnictwo. Ponieważ Polska znajdowała się wtedy pod zaborami, zmiany objęły również część polskich ziem.

Na sto dni przed egzaminem dojrzałości  jaki czeka w maju naszą młodzież prowadzący uroczystość przedstawiciele klas maturalnych Ilona Wojtalewicz i Błażej Felczak w pięknych słowach przytoczyli prawdopodobne historie balu studniówkowego, te poważne i mniej poważne. Zauważyli również, że tego wieczoru spotykaliśmy się po raz pierwszy i ostatni w takim gronie.

Bal, który odbył  się w dniu 12 stycznia 2019r. jest symbolem pożegnania z pewnym etapem życia młodych ludzi i zwiastunem nadchodzącej „dorosłej” przyszłości.

W tym roku bal zorganizowano w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol w Gąbinie.

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 20.00 przemówieniem Dyrektora szkoły Pani Danuty Kowalkowskiej- Fiłoniuk,  która powitała zaproszonych gości, m.in. Panią Iwonę Sierocką Wicestarostę Płockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Lecha Dąbrowskiego, Burmistrza miasta i gminy Gąbin Pana Krzysztofa Jadczaka, księdza kanonika  Andrzeja Świderskiego – proboszcza  Parafii św. Mikołaja w Gąbinie. Ponadto mogliśmy cieszyć się obecnością wicedyrektor Zespołu Szkół: Pani Marii Elżbiety Błaszczyk oraz  kierownika szkolenia praktycznego Pani Moniki Bogdzińskiej. Uczestnikami imprezy byli również wychowawcy, ksiądz Patryk Zawadzki,  nauczyciele  a  przede wszystkim rodzice tegorocznych abiturientów.

 W przemówieniach Pani Dyrektor i  gości nie zabrakło wielu pozytywnych refleksji, życzliwości i życzeń na nadchodzącą przyszłość a przede wszystkim na rozpoczynający się wieczór.

W imieniu rodziców w pełnym wzruszeń  przemówieniu wystąpił  Przewodniczący Rady Rodziców Pan  Sławomir Felczak  wyrażając w pełnych uznania słowach wdzięczność za wkład pracy kadry nauczającej w wychowanie młodzieży.

W swoim przemówieniu młodzież wyraziła wdzięczność Pani  Iwonie Sierockiej – wicestaroście i przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Lechowi Dąbrowskiemu za to, że mogli uczyć się w  komfortowych warunkach, za wspieranie szkoły w każdym aspekcie jej działania.

Wyrazy wdzięczności za przyjaźń i duchowe wsparcie  skierowano również  do przyjaciół  szkoły: Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Pana Krzysztofa Jadczaka, księdza kanonika Andrzeja Świderskiego. Podziękowania usłyszeli: dyrekcja, wychowawcy, katecheci, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  oraz  rodzice. Szczególne podziękowania młodzież skierowała do Pana Tomasza Obidowskiego, który z dużym zaangażowaniem przygotował młodzież do tradycyjnego poloneza.

Prowadzący uroczystość Ilonka i Błażej wspólnie wypowiedzieli słowa: „Poloneza czas zacząć”, którego w przepięknym układzie tanecznym mieliśmy okazję podziwiać.  

Pani Dyrektor wspólnie z Panią Iwoną Sierocką i Panem Lechem Dąbrowskim uroczyście rozpoczęli Studniówkę A.D. 2019. 

Maturzyści nie zapomnieli również o porcji humoru. Klasowe wystąpienia wywołały niezapomniane wrażenia i ogromny aplauz publiczności. 

Tej niezapomnianej nocy wszyscy bawili się wspaniale, zapominając na chwilę, że za 100 dni czeka ich jeden z najważniejszych egzaminów – matura, powtarzając życzenia zaproszonych gości życzymy wszystkim powodzenia. 

Panu Pawłowi Chmieleckiemu dziękujemy za wykonanie i udostępnienie zdjęć z uroczystości.