Stypendystka Fundacji ORLEN Dar Serca – stypendium „Dla Orłów”

      23 stycznia 2019 r. w Orlen Arenie odbyła się uroczysta gala Fundacji Orlen – Dar Serca. Podczas uroczystości Agata Wernik uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie otrzymała stypendium „Dla Orłów”.

       Agata to bardzo utalentowana i bardzo zdolna uczennica o bardzo bogatej osobowości. W minionym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią w Liceum Ogólnokształcącym wynoszącą 5.31 i tym samym została stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Orlen – Dar Serca „Dla Orłów”. Uzyskanie stypendia Agata zawdzięcza swojej pracy, rozwijaniu swoich talentów, aktywności w życiu społeczności szkolnej. Jest nie tylko zdolną uczennicą, ale także znakomitą aktorką, plastyczką i oddanym wolontariuszem.

      Życzymy Agacie dalszych sukcesów, a naszym kolegom i koleżankom aby brali przykład z takiej postawy jaką prezentuje Agata. Agata swoją postawą udowadnia, że każdy uczeń nawet z małego środowiska może osiągnąć sukces. My jako społeczność szkolna jesteśmy bardzo dumni z tak pilnej uczennicy. Składamy serdeczne gratulacje rodzicom.