I Dyktando z języka angielskiego

17.01 stycznia 2019 r. uczniowie klas liceum i technikum napisali dyktando z języka angielskiego. Konkurs polegał na napisaniu ze słuchu fragmentu tekstu z literatury angielskiej(fragment z rozdziału pt. ‘Marley’s ghost’ pochodzący z ‘Christmas Carol’ Charles’a Dickens’a), tekst odczytano trzykrotnie, a uczniowie mieli na zapisanie go  ok.45 min. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była  p. Dorota Izydorska. Celem konkursu było promowanie znajomości języka angielskiego, motywowanie do nauki języków obcych, a także zachęcenie do sięgania po teksty z literatury angielskiej i sprawdzenie swoich umiejętności pisania ze słuchu w języku obcym. Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie egzaminu oparty był na podstawie programowej nauczania języka angielskiego w liceum i technikum. O zajętym miejscu decydowało uzyskanie jak najmniejszej liczby błędów ortograficznych. W konkursie udział wzięli uczniowie klas II LO i III TI. Najlepszym okazał się być uczeń klasy II LO Wiktor Woliński, który otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Dziękujemy i zapraszamy wszystkich chętnych  do kolejnej edycji dyktanda w przyszłym roku szkolnym!!!

 

Opracowała: Dorota Izydorska