IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

W dniu 1 marca 2019 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z dziesięciu szkół: ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, z Gimnazjum w Dobrzykowie, z Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach, z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Każda drużyna przystępowała do dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
W części pisemnej należało wspólnie rozwiązać test wielokrotnego wyboru, natomiast w części ustnej zespoły losowały kolejno pytania dotyczące wiedzy
o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii za 4, 6 lub 8 punktów.

Pytania przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Gąbinie: Pani Kamilla Krakowska, Pani Kinga Lewandowska i Pani Marzena Sosińska.

W Komisji Konkursowej zasiedli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i nauczyciele ze szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego i gostynińskiego: Pani Agnieszka Rumianowska, Pani Katarzyna Pomorska, Pani Ewa Smagała, Pani Emilia Ziółkowska i Pani Kinga Lewandowska. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Marzena Sosińska, a Pani Kamilla Krakowska pomagała jako asystentka techniczna. Całe przedsięwzięcie fotografowały Pani Maria Sieklecka, Pani Karina Świerczyńska oraz Pan Paweł Chmielecki.

Przed rozpoczęciem etapu pisemnego Pani dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk powitała wszystkich przybyłych. W przerwie między częścią pisemną i ustną drużyny wraz z młodzieżą Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zwiedziły IX Targi Edukacji i Pracy. Rozgrywki w etapie ustnym poprowadziła Pani Marzena Sosińska. W tej części uczestniczyli przedstawiciele klas liceum, technikum i ZSZ jako publiczność. Po przeprowadzeniu etapu ustnego doradcy zawodowi OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku przedstawili prelekcję pt.: Umiejętności językowe na współczesnym rynku pracy. Następnie zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

Nagrody wręczała Pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Pani Agnieszka Rumianowska przedstawicielka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk. Nagrody za pierwsze miejsce ufundowało Starostwo Powiatowe w Płocku, drugie miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, trzecie miejsce Goethe-Institut w Warszawie, Wydawnictwo Pearson i nasza Szkoła

Pani Małgorzata Struzik dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z Panią Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk dyrektorem Szkoły złożyły gratulacje, podziękowały wszystkim za przybycie oraz dokonały uroczystego zakończenia konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Gimnazjum w Dobrzykowie i Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, drugie miejsce drużyna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich
w Sannikach i Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Gratulujemy!

W imieniu organizatorów za wsparcie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku
i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

W następnym roku szkolnym planujemy kolejną edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Zapraszamy!