Udział naszej uczennicy Zofii Machały w eliminacjach okręgowych Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Uczennica naszej szkoły Zofia Machała z klasy II TH była jedną z 80 uczniów na Mazowszu, którzy wzięli udział w etapie okręgowym L Olimpiady Języka Rosyjskiego. Dnia 6 grudnia 2018 roku odbył się etap szkolny, a do eliminacji okręgowych zostali zakwalifikowani uczestnicy z najlepszymi wynikami. Jesteśmy dumni, gdyż Zosia zakwalifikowała się do etapu okręgowego. Dnia 

 2 marca 2019 roku reprezentowała naszą szkołę w Warszawie. Olimpiada składała się z dwóch części: pisemnej (test leksykalno- gramatyczny
z elementami wiedzy realioznawczej) i ustnej (5 – 7 minutowa wypowiedź na wylosowany temat). Zosia  rywalizowała z uczestnikami, którzy język rosyjski znają bardzo dobrze, gdyż zaczęli poznawać go znacznie wcześniej lub na przykład dzieciństwo spędzili w Rosji. Nasza uczennica zaprezentowała się
z jak najlepszej strony, jednak nie udało jej się zakwalifikować do etapu centralnego.

Gratulujemy udziału i pasji do nauki języka rosyjskiego. Życzymy wytrwałości
i sukcesów w dalszej nauce!

Kamilla Krakowska

nauczyciel języka rosyjskiego