II Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 5 kwietnia 2019 roku została odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i Pan Maciej Słodki – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W części konkursowej Festiwalu wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zaprezentowali piosenki w wybranym języku obcym – angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

W Komisji Konkursowej zasiedli: Pani Aneta Gładys konsultantka Wydziału MSCDN w Płocku, Pani Betata Korzeniak-Sirojć wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pani Ewa Murzynowska nauczyciel śpiewu Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki w Gąbinie i Pani Beata Jasińska wokalistka zespołu Bayer Full. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Marzena Sosińska, Pan Konrad Obidowski zajął się obsługą techniczną, Pani Maria Sieklecka wykonywała zdjęcia, a Pani Maria Olszewska przygotowała scenografię. Pani Dorota Izydorska i uczeń II LO Wiktor Woliński poprowadzili część konkursową Festiwalu.

Przed rozpoczęciem części konkursowej Festiwalu Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk powitała wszystkich przybyłych. Następnie jurorzy i publiczność wysłuchali uczniów ze szkół podstawowych w Borkach, Czermnie, Dobrzykowie, Gąbinie, Nowym Grabiu, Nowym Kamieniu, Słubicach i Sannikach, z gimnazjów w Dobrzykowie, Gąbinie i Sannikach oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego. Następnie Pani Aneta Gładys przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki podkreślając wysokim poziom wykonawców. Pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku i Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk oraz Pani Katarzyna Królikowska wręczyły nagrody i wyróżnienia. Pani Agnieszka Kozakiewicz i Pani Emilia Ziółkowska przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Płocku wyróżniły trzy uczestniczki za piękne wykonanie utworów w języku niemieckim.

Nagrody dla najlepszych ufundowało Starostwo Powiatowe w Płocku, a także Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Goethe-Institut w Warszawie, wydawnictwo Oxford University Press i Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Pani Dyrektor Małgorzata Struzik wraz z Panią Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk złożyły gratulacje nagrodzonym, podziękowały wszystkim za przybycie i dokonały uroczystego zakończenia Festiwalu.

Jury nagrodziło uczestników w trzech kategoriach –

I. szkoły podstawowe

 1. miejsce: Dawid Ryfa – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Czermnie, przygotowanie: Pani Izabela Kaźmierczak;
 2. miejsce: Agata Jasińska – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Czermnie, przygotowanie: Pani Anna Brodowska;
 3. miejsce: Karolina Sarzała – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu, przygotowanie: Pani Marta Machowska;

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Wasiak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, przygotowanie: Pani Anna Pietracho i Pani Justyna Wargocka;
 • Julia Duda – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, przygotowanie: Pani Agnieszka Sarzała;
 • Barbara Żabka – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, przygotowanie: Pani Eliza Milczarska;
 • Wiktoria Słupska i Natalia Klarzyńska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, przygotowanie: Pani Anna Charłusz;
 • Natalia Ziółkowska – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, przygotowanie: Pani Agnieszka Sarzała.

II. gimnazja

 1. miejsce: Adrianna Dymowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, przygotowanie: Pani Anna Brodowska;
 2. miejsce: Oliwia Borkowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, przygotowanie: Pani Anna Brodowska;
 3. miejsce: Zuzanna Kotowicz – Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock – 58 Gąbińska Drużyna Harcerska „Gradiam”, przygotowanie: Pani Anna Brodowska.

 

III. szkoły ponadgimnazjalne

 1. miejsce: Kinga Żakieta – Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, przygotowanie: Pani Jolanta Żabka;
 2. miejsce: Julia Kopka – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, przygotowanie: Pani Katarzyna Kamińska;
 3. miejsce: Justyna Wiśniewska i Przemysław Szablewski – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gabinie, przygotowanie: Pani Kamilla Krakowska.

 

Wyróżnienia Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Płocku:

 • Agata Jasińska – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Czermnie, opiekun: Pani Anna Brodowska;
 • Adrianna Dymowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, opiekun: Pani Anna Brodowska;
 • Kinga Żakieta – Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, opiekun: Pani Jolanta Żabka.

W imieniu organizatorów za wsparcie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku i Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Płock.

Składamy podziękowania Jurorom za pracę w komisji konkursowej i Nauczycielom za bardzo dobre przygotowanie uczestników do Festiwalu. Gratulujemy!  

W następnym roku szkolnym jest planowana kolejna edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Zapraszamy!

Opracowała: Marzena Sosińska

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie