Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2019

„Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: 

do­piero pil­na praca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada.”
                                                                                                  Stanisław Staszic

W dniu 26 kwietnia br. kolejny rocznik słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych opuścił mury Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Podczas uroczystości wręczenia świadectwa ukończenia Szkoły Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk pogratulowała grupie tegorocznych absolwentów realizacji marzenia, jakim było uzyskanie średniego wykształcenia mimo wielu obaw i trudności wynikających z łączenia obowiązków zawodowych z nauką w szkole zaocznej. Życzyła podejmowania kolejnych kroków na drodze zdobywania dalszego wykształcenia.

Życzliwe słowa do słuchaczy skierowała również Pani Wicedyrektor Maria Elżbieta Błaszczyk oraz opiekun grupy Pani Marzena Sosińska.

Zostały wyróżnione dwie osoby z najlepszymi wynikami w nauce i z najwyższą frekwencją – Pani Izabela Gorzelewska i Pani Monika Lewandowska. Gratulujemy!

Przedstawiciele szóstego semestru podziękowali za trud i wysiłek oraz motywowanie do nauki i wspieranie w trudnych chwilach. Przekazali dyrekcji i nauczycielom piękne kwiaty oraz zaprosili wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek.  

Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia i realizacji kolejnych planów.

„Do mety się przybywa tylko po to,
By wyruszyć znowu dalej.
A tam, gdzie jesteśmy obecnie,
to tylko etap naszej drogi.”