Bądź bezpieczny!

 W ramach działań promujących bezpieczeństwo w naszej szkole podejmowane są różne działania eliminujące zagrożenia oraz promujące właściwe zachowania. W ostatnim czasie została przygotowana tablica informacyjna Bądź bezpieczny, na temat tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku i gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie celem, którego było przypomnienie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w szkole oraz przekazanie informacji na temat tego, do jakich instytucji mogą się zgłaszać w związku z różnego rodzaju zagrożeniami i problemami. Od lutego jest również realizowany program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość” w ramach którego przeprowadzane są zajęcia, podczas których młodzież dowiaduje się jak mieć odpowiedni dystans do używania substancji psychoaktywnych i jakie są skutki ich zażywania. Odbył się także konkurs dla uczniów na wykonanie plakatu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kamilla Krakowska