Udział szkoły w realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

         Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie przystąpił do VI edycji programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać o miłość”. Jest to program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Instytucją realizującą projekt jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, a Honorowym Patronem programu Ministerstwo Edukacji Narodowej.

         Dnia 5 grudnia 2018r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu, prowadzone przez panią Renatę Łabińską.

Od lutego 2019 r. w naszej szkole odbywają się lekcje i zajęcia dla uczniów, podczas których młodzież dowiaduje się jak mieć odpowiedni dystans do używania substancji psychoaktywnych, jakie są skutki ich zażywania oraz jak substancje psychoaktywne wpływają na zdrowie przyszłego potomstwa. W ramach realizacji Programu „Ars, czyli jak dbać o miłość” podczas styczniowego ogólnoszkolnego zebrania z rodzicami panie pedagog – Agata Sztygiel i Kamilla Krakowska przygotowały krótkie szkolenie dla rodziców nt. „Jak chronić młodzież przed narkotykami? –  domowa profilaktyka”. Panie mówiły o ważnych postawach rodzicielskich w okresie dorastania dziecka, o powodach, dla których młodzież sięga po narkotyki. Ponadto uświadomiły rodziców, jak rozpoznać, że ich dziecko zażywa środki odurzające.

W lutym odbył się również konkurs szkolny na najciekawszy plakat z zakresu profilaktyki uzależnień, a w marcu została zorganizowana wystawa zgłoszonych do konkursu prac uczniowskich.

         W naszej szkole program został zrealizowany w klasach I LO, I T, IV TK/H, IV E/TI oraz w klasie III KM.  Przez kolejne lata nauki szkolnej będzie realizowany sukcesywnie w pozostałych klasach.

pedagog szkolny

Kamilla Krakowska