Włączamy się do ósmej edycji „Narodowego czytania”

9. września społeczność Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie przystąpiła do akcji „Narodowe czytanie”. W tym roku czytany jest zbiór zatytułowany Nowele polskie. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest polskość w połączeniu z uniwersalnymi treściami, refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. Wśród tekstów znalazły się utwory: Marii Konopnickiej – „Dym”, Elizy Orzeszkowej –„Dobra pani”, Bolesława Prusa […]