Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Płocka

Dnia 27.09.119 r. uczniowie z klas: I K1/M1 ,I LO2, I TI/TH wraz z opiekunami panią Marzanną Szafrańską, panią Kamillą Krakowską i panią Marią Sieklecką uczestniczyły w wyjeździe edukacyjno –integracyjnym do Płocka.

Wzięliśmy udział w spektaklu „ Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego, patrona Teatru Dramatycznego w Płocku.

Dwa teatry, dwóch dyrektorów, dwie wizje świata i teatru.

Dyrektor pierwszy jest dojrzałym mężczyzną. Prowadzi Teatr Małego Zwierciadła. W jego teatrze wszystko jest realistyczne. Jeśli na scenie pojawia się kawa, na widowni pachnie kawą. Każda wystawiana przez niego sztuka przedstawia zamkniętą historię, nie ma w nich miejsca na wątpliwości. Ale dyrektor interesuje się snami. Czyżby realizm mu nie wystarczał?

Dyrektor Teatru Snów jest młody. W jego teatrze historie mają swój dalszy ciąg, bohaterowie mają wątpliwości i nic nie jest oczywiste. W jego teatrze bohaterowie z Teatru Małego Zwierciadła dalej grają swoje role.

Który teatr będziemy chcieli oglądać? I czy któryś w ogóle ma sens?

Młodzieży spektakl bardzo się podobał.

Od wielu lat Nasza Szkoła współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Płocku.

W  wyniku tej współpracy odbywają się wyjazdy naszych uczniów jak i pracowników administracji i obsługi na ciekawe spektakle.

Zwiedziliśmy też Muzeum Żydów Mazowieckich, które mieści się w budynku dawnej synagogi , tzw. Małej zwanej „bożnicą”.  Synagoga działała w tym miejscu do wybuchu II Wojny Światowej. Muzeum powstało 6 lat temu ze składek społecznych i funduszy unijnych.

Przestrzeń wystawy Muzeum podzielona jest na trzy główne strefy tematyczne: przedsionek, pomieszczenie Holokaust i salę główną.  W przedsionku prezentowana jest historia Żydów na Mazowszu. Przedstawione są najważniejsze informacje i wydarzenia związane z dziejami osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich ( od samych jego początków aż po współczesne odrodzenie kultury żydowskiej w Polsce) oraz dokumenty o charakterze statystycznym. W sali  głównej prezentowane są – w nowoczesnej multimedialnej formie elementy kultury Żydów w Polsce na przykładzie kuchni, muzyki, języka, świąt i zwyczajów oraz architektury żydowskiej.

Część poświęcona Holokaustowi zbudowana jest na podstawie wspomnień Symchy Gutermana , świadka zagłady świata płockich Żydów a także archiwalnych fotografii żydowskich mieszkańców Mazowsza. Dopełnieniem artystycznym ekspozycji  jest   widowisko multimedialne stworzone na bazie wycinanki żydowskiej.

Po super spędzonym wspólnie czasie wróciliśmy do Gąbina.

Inicjatorką i organizatorką wyjazdu była pani Marzanna Szafrańska.

Serdeczne podziękowania składamy też naszej Pani Dyrektor- Jadwidze Milewskiej, która sfinansowała koszty wynajęcia autokaru.