Ogólnopolski Tydzień Kariery również w Staszicu!

PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE –„Marzenia są w nas” pod takim hasłem uczniowie klas: IVTI, IV TK/TH, IIK, ITH1, ITH, II TK/TH,ILO biorą udział w warsztatach z zakresu orientacji zawodowej.

Warsztaty prowadzone są przez Doradczynie Zawodowe z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku. Inicjatorem i opiekunem akcji jest Pani Wicedyrektor Elżbieta Błaszczyk.