Choć odeszli, w naszej pamięci pozostaną na zawsze…

Jak co roku, kiedy nadchodzą szczególne dni wspominania naszych zmarłych, przedstawiciele naszej szkoły udali się na miejscowy cmentarz. Celem wyprawy było zapalenie zniczy i chwila zadumy nad grobami zmarłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 
Choć odeszli, w naszej pamięci pozostaną na zawsze.