XXX Ogólnopolskim Sympozjum Szkół Staszicowskich

Od 2 do 4 października Uczniowie Naszej Szkoły wraz z opiekunem Panią Beata Rybnik brali udział w XXX Ogólnopolskim Sympozjum Szkół Staszicowskich.

Tym razem mogliśmy gościć wszystkich reprezentantów na swoim terenie –w powiecie płockim –w Soczewce. Przez kolejne dni poruszane były zagadnienia związane z życiem Naszego Patrona –Stanisława Staszica. Przeprowadzony został warsztat, gdzie rozważano „Czy szkole jest potrzebny patron?”. Przeprowadzona została gra terenowa jak również opowiadano o twórczości Stanisława Staszica. Jednym z głównych obszarów tego wydarzenia była prezentacja dorobku szkoły, gdzie Nasi Reprezentanci spisali się znakomicie.
Nie zabrakło części integracyjnej, gdzie mogliśmy wraz z kolegami i koleżankami wymienić się dobrymi praktykami naszych szkół 
Gościnnie odwiedziły nas: Pani Dyrektor Jadwiga Milewska, Pani Wicedyrektor Elżbieta Błaszczyk oraz Pani Maria Olszewską.