Deutsch = Erfolg im Beruf  Niemiecki = sukces w zawodzie

W dniu 13 listopada br. odbyły się trzygodzinne warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów pierwszej klasy technikum pięcioletniego. Poprowadziła je pani Monika Łagowska w ramach projektu „Deutsch = Erfolg im Beruf / Niemiecki = sukces w zawodzie” przygotowanego przez Goethe-Institut w Warszawie. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami gry dydaktycznej, następnie otrzymali różne zadania związane z przydzielonymi rolami (praktykantów, kierownictwa szkoły, reprezentantów niemieckiej firmy i reporterów). Cały czas praca w grupach przebiegała bardzo intensywnie, na koniec zostały zaprezentowane efekty tych działań.  

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znajomość języków obcych odgrywa coraz istotniejszą rolę. Szczególnie ceni się przy tym znajomość języka specjalistycznego w określonej branży. Umiejętność posługiwania się językiem fachowym w języku obcym sprzyja zatem rozwojowi osobistemu i zawodowemu, jak również umożliwia swobodną wymianę doświadczeń z fachowcami z zagranicy i pracę w wielojęzycznym środowisku.
Dzięki proponowanej przez Goethe-Institiut w Warszawie grze symulacyjnej uczniowie techników mają okazję zapoznać się ze słownictwem fachowym związanym z wybranym zawodem, poszerzyć jego znajomość i przećwiczyć zastosowanie specjalistycznych form i zwrotów.
Gra ma na celu pomóc uczniom swobodnie odnaleźć się w sytuacjach zawodowych. Podczas gry uczniowie odgrywają rolę osób ubiegających się o praktyki w niemieckiej firmie. Uczą się przy tym, jak w języku niemieckim przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
W ramach przygotowania do gry uczniowie zapoznają się z niezbędnym słownictwem i poprzez serię ćwiczeń pogłębią swoje umiejętności leksykalne.
Gra składa się z trzech etapów: przygotowania, prezentacji i ewaluacji.
Na każdym etapie uczniowie mają do dyspozycji specjalnie opracowane materiały dydaktyczne.