Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Stanisława Staszica

W dniach 18-24 listopada odbywała się 12 edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ta międzynarodowa kampania, organizowana od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, przełamywanie barier i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie tradycyjnie przystąpił do tego  interesującego projektu.

Zaplanowany w naszej szkole Tydzień Przedsiębiorczości obfitował w szereg wydarzeń. Odbywały się warsztaty, konkursy, panele edukacyjne. Wszystko po to aby wyposażyć naszych uczniów w umiejętności, dzięki którym będą  cennymi pracownikami, a może nawet założą własne firmy. Słowem, żeby przygotować naszą młodzież do funkcjonowania na rynku pracy.

W działania organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączyło się wiele organizacji, instytucji i osób. Dzięki współpracy z nimi, udało się zorganizować w szkole ten Tydzień tak aby było to święto nowych idei i zmian na lepsze.

19 listopada uczniowie Technikum Informatycznego uczestniczyli w warsztatach realizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych  Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Młodzi informatycy, pod okiem pracowników dydaktycznych uczelni, trenowali elementy programowania. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszył się program do grafiki i animacji 3D. Nowe  doświadczenia i umiejętności z pewnością  przełożą się na przyszłe sukcesy zawodowe naszych uczniów.

20 listopada zaplanowano aktywność  klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hotelarskiego. Grupa maturzystów wzięła udział w panelu edukacyjnym  „Niech mnie zobaczą, niech mnie usłyszą” zorganizowanym w porozumieniu z Urzędem Miasta Płocka przez  Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ten projekt przewidywał, między innymi, warsztaty dotyczące dress codu, właściwej prezentacji podczas wystąpień, komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty poświęcone wystąpieniom publicznym, operowaniu głosem i  pracy nad emocjami. W przerwie  młodzież mogła skorzystać z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Filia w Płocku.

Młodsze klasy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hotelarskiego tego dnia zaangażowane były w inne przedsięwzięcie. Były to warsztaty w ramach, realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „COLOR”,  zadania publicznego pt. „Pigułka witalności i sztuka perswazji – szansą na powodzenie IV”.

To działanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu, obok popularyzacji przedsiębiorczości, była promocja aktywnego kształtowania przyszłości.  Na zakończenie warsztatów zaplanowano dla uczniów udział w konkursie „Młody przedsiębiorca”. Młodzież sprawdziła swoje umiejętności przedsiębiorczego myślenia, kreatywność, pomysłowość, inwencję twórczą. Dwudziestu finalistów konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci Kursu Job Coaching. Konkurencja jest duża – w zawodach biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dwóch powiatów. Nasi uczniowie  jednak z pewnością znajdą się w gronie finalistów, bo kreatywności, inwencji i motywacji im nie brakuje.

21 listopada przygotowano kolejne działania. Tym razem obok licealistów zaangażowano uczniów klas Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Informatycznego i Technikum Hotelarskiego. Do nich przyjechali szkoleniowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z warsztatami: Wystąpienia publiczne – jak nie dać się tremie? oraz Kreatywność – jak wzmocnić swój potencjał?

22 listopada, zaproponowano młodzieży dwa wydarzenia: II edycję warsztatów „Poznanie systemu edukacji zawodowej – szansą na lepszą przyszłość”  oraz udział w konkursie  „Mój zawód – Moja decyzja”. Projekt, zrealizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. W działaniach,  oprócz licealistów, uczestniczyli uczniowie Technikum Hotelarstwa oraz Branżowej Szkoły Zawodowej. Warsztaty mają przygotować młodzież do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej, rozwinąć  ich zainteresowania i poszerzyć kompetencje na rynku pracy. Konkurs  „Mój zawód – Moja decyzja” sprawdził wiedzę młodych ludzi w zakresie obecnych trendów zawodowych na lokalnym rynku pracy oraz ich  umiejętność definiowania własnych predyspozycji w kontekście przyszłego zawodu. Piętnastu laureatów konkursu otrzyma nagrodę główną – Kurs Job Coaching.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakończył się. Kampania objęła  uczniów szkoły kształcących się w wielu kierunkach. Uczniowie uzyskali wiele informacji o zawodach, nabyli nowe umiejętności, poszerzyli swoje horyzonty. Może zostali zainspirowani do dalszych działań. Takie były zamierzenia nauczycieli oraz wszystkich organizacji, instytucji i osób zaangażowanych w  realizację kampanii. Czy osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane cele?  Czas pokaże. Na pewno ten obfitujący w warsztaty, wyjazdy i konkursy tydzień jest krokiem w stronę sukcesu życiowego naszych absolwentów. A przecież o to właśnie wszystkim nam chodzi.

Alicja Jakubowska