ANDRZEJKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Jesienne spotkania z niepełnosprawną młodzieżą organizujemy od dwunastu lat w naszej Szkole. W tym roku 28 listopada roku gościliśmy grupę uczniów wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez opiekunów i członków szkolnego Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu we współpracy z […]