WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W PŁOCKU

Od ponad 20 lat Nasza Szkoła nawiązała  współpracę z Komendą Miejską Policji  w Płocku.

 W wyniku tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą szkoleniach z zakresu edukacji prawnej środowiska szkolnego, przestępczości wśród nieletnich, narkotyków i dopalaczy czy zagrożeń w ruchu drogowym. Poznają tajniki pracy policjantów z różnych wydziałów i jak zostać policjantem. Szkolenia te prowadzone są na terenie szkoły a ich celem jest podwyższanie wiedzy  oraz bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza szkołą.

Prowadzone też były szkolenia dla naszej Rady Pedagogicznej i rodziców z zakresu narkomanii i przestępczości wśród młodzieży.

Dodatkowo oficerowie biorą udział w Targach Edukacji i Pracy, które odbywają się w naszej Szkole.

Inicjatorką tej współpracy i organizatorką szkoleń jest p. Marzanna Szafrańska.

Dnia  04.12.19 r.    odbyło się szkolenie wszystkich uczniów klas kończących- „Zagrożenia w ruchu drogowym”

Szkolenie prowadziła: sierż.szt. Aleksandra Lipowska  z Wydziału Ruchu Drogowego.