Konkurs Wiedzy o Rosji Rozstrzygnięty 

26 listopada odbyła się ósma edycja szkolnego

Konkursu Wiedzy o Rosji. W konkursie wzięło udział dziewiętnastu uczniów z klas liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, który obejmował zagadnienia z dziedziny kultury, geografii, historii i polityki Rosji. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I TH Agata Nowakowska oraz uczennica klasy I LO2 Aleksandra Kowalczyk. Drugie miejsce zajęła Zofia Machała – uczennica klasy III TH oraz Anna Dobaczewska z klasy I LO2. Trzecie miejsce przypadło Zuzannie Cieślak z klasy I LO2.
Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

Oprac. Kamilla Krakowska – nauczyciel języka rosyjskiego