Uczniowie Zespołu Szkół w Gąbinie w gronie laureatów konkursów „Mój zawód – Moja decyzja” i „Młody przedsiębiorca”.

W dniach 18-24 listopada 2019 w naszej szkole odbyło się kilka wydarzeń związanych z 12 edycją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nasi uczniowie brali wówczas udział w projektach, panelach dyskusyjnych i warsztatach wyjazdowych.

7 grudnia, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku, wręczono nagrody laureatom konkursów, które odbyły się w ramach realizowanych w listopadzie projektów.
Elementem projektu „Poznanie systemu edukacji zawodowej – szansą na lepszą przyszłość” – realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” – był konkurs Mój zawód – Moja decyzja. W gronie dwudziestu laureatów tego konkursu znalazło się osiem uczennic naszej szkoły. Są to licealistki: Dorota Wójcik, Natalia Szymańska, Agata Wernik, Róża Drządzewska, Dorota Pietrzak, Dominika Wróblewska, Julia Stańczak oraz Aleksandra Rzepecka z Technikum Hotelarskiego.
Elementem IV Edycji projektu „Pigułka witalności i sztuka perswazji – szansą na powodzenie” – realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „COLOR” – był konkurs „Młody przedsiębiorca”.
Spośród uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu płockiego i sierpeckiego wyłoniono dwudziestu laureatów. W gronie nagrodzonych znalazło się pięciu uczniów Zespołu Szkół w Gąbinie. Są to licealiści: Katarzyna Buczyńska, Adam Garstka, Patrycja Kacprzak, Bartosz Maślanka oraz uczennica Technikum Hotelarskiego Justyna Wiśniewska.
Nagrodę główną konkursu stanowił udział w kursie Job coaching oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Laureaci obydwu konkursów otrzymali dyplomy i certyfikaty ukończenia kursu z rąk Dyrektora Płockiego Centrum Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Nagrody rzeczowe wręczyli koordynatorzy projektów: Anna Wiśniewska i Marlena Jędrzejewska.
Projekty dofinansowane zostały ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Nasi uczniowie dobrze prezentują się w konkursach. Są aktywni. Już teraz wyróżniają się wiedzą i kreatywnością.
Dla Zespołu Szkół to duża satysfakcja. Oznacza to bowiem, że działamy we właściwym kierunku a nasi absolwenci będą dobrze funkcjonować na rynku pracy.

Alicja Jakubowska