Nasza uczennica stypendystką Prezesa Rady Ministrów

11 grudnia 2019 r. w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. Wyróżniający się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. W dzisiejszej uroczystości Powiat Płocki reprezentowała Wicestarosta – Iwona Sierocka i Radna Powiatu Płockiego – Marlena Mazurska. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Dziś, 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Płockiego, odebrało dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Zuzanna Strzelczak, Agata Wernik, Agnieszka Popławska i Dominika Bogumiła Siekiera.

Źródło informacji: FB Starostwo Powiatowe w Płocku