Wybitne osiągnięcia w Staszicu!

Duda Wojciech, uczeń klasy I TH/TI odebrał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dyplom za wybitne osiągnięcia w nauce.

„Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych 2019/2020”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego