X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

W dniu 3 marca 2020 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i Pan dr hab. n. med. prof. uczelni Maciej Słodki – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z dziesięciu szkół: ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku, ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku i z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Każda drużyna przystępowała do dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej należało wspólnie rozwiązać test wielokrotnego wyboru, natomiast w części ustnej zespoły losowały kolejno pytania dotyczące wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii za 4, 6 lub 8 punktów.

Pytania przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Gąbinie: Pani Kamilla Krakowska, Pani Wiesława Marcinkowska-Kamińska,
Pani Marzena Sosińska i Pani Karina Świerczyńska.

W Komisji Konkursowej zasiedli przedstawiciele Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz nauczyciele ze szkół ponadpodstawowychi podstawowych powiatu płockiego: Pani Anna Araucz, Pani Beata Korzeniak-Sirojć, Pani Emilia Ziółkowska, Pani Grażyna Zwierzchowska i Pani Kamilla Krakowska. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Marzena Sosińska, a Pani Maria Sieklecka pomagała jako asystentka techniczna.

Przed rozpoczęciem etapu pisemnego Pani Dyrektor Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica Jadwiga Irena Milewska powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których był Pan Andrzej Kansy Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Jurorki i Uczestnicy Konkursu wraz z Opiekunami. W przerwie między częścią pisemną i ustną Goście wraz z młodzieżą Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zwiedzili X Targi Edukacji i Pracy. Rozgrywki w etapie ustnym poprowadziła Pani Marzena Sosińska. Po przeprowadzeniu etapu ustnego doradcy zawodowi OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku przedstawili prelekcję dotyczącą przydatności języka na europejskim rynku pracy. Następnie zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

Nagrody wręczały Pani Anna Araucz reprezentująca Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku i Pani Dyrektor Jadwiga Irena Milewska oraz Pani Emilia Ziółkowska przedstawicielka Oddziału PSNJN w Płocku. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Goethe-Institut w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Płock, Wydawnictwo Oxfort University Press Polska, PWN Wydawnictwo Szkolne, wydawnictwo Klett Polska i nasza Szkoła.

Pani Dyrektor Jadwiga Irena Milewska złożyła gratulacje, podziękowała wszystkim za przybycie oraz dokonała uroczystego zakończenia konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie (w składzie: Aleksandra Kowalska, Maja Krajewska i Amelia Seweryniak) i drużyna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (w składzie: Zuzanna Cieślak, Wojciech Duda i Zuzanna Nowakowska), drugie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie (w składzie: Marcel Pakuła, Zuzanna Węgrzyn i Aleksandra Wojtecka) i drużyna Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (w składzie: Klaudia Kłys, Anna Koper i Kacper Kostrzewa), trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu (w składzie: Bartosz Budzyński, Daniel Łasiak i Eryk Podkowski). Gratulujemy!

W imieniu organizatorów za wsparcie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku, Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Płock.

Od roku szkolnego 2010/2011 odbyło się dziesięć edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii, w których rywalizowało 59 drużyn, czyli 177 uczestników. W dwóch pierwszych edycjach brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, od trzeciej edycji uczniowie gimnazjów, a od ubiegłego roku również uczniowie szkół podstawowych. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w ciągu dziesięciu lat i zapraszamy na kolejną edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii.

Opracowała: Marzena Sosińska

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie