Wygraliśmy ogólnopolski konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2020.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Panię Elizę Bałdygę, Pana Piotra Pietracho oraz Panią Elżbietę Ostrowską Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!”  znalazł się w gronie nagrodzonych przedsięwzięć 2020 roku w corocznym ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu.

Tegoroczna akcja cieszyła się ogromną popularnością – w całej Polsce zgłoszonych zostało rekordowo dużo, bo aż 4600 inicjatyw, z czego 600 wzięło udział w konkursie. Z tym większą dumą przyjmujemy nagrodę, sukces odniesiony w tak licznie obsadzonej konkurencji cieszy jeszcze bardziej.

Komisja konkursowa informowała o ogromnej różnorodności organizowanych inicjatyw oraz o zasadach oceniania sprawozdań. Pod uwagę brane były przede wszystkim trzy aspekty:

  • jakość merytoryczna: rzetelne i‍ dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w‍ Internecie,
  • zasięg: dotarcie do możliwie dużej i‍ zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i‍ typu placówki i‍ środowiska, w‍ którym działa),
  • innowacyjność: wykorzystanie nowych i‍ niestandardowych form pracy.

 

Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych relacji, jury podjęło decyzję o wyborze 15 laureatów i wśród placówek nagrodzonych jednakowym zestawem nagród znalazł się Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. 

Otrzymaliśmy: robot edukacyjny Photon, tablet Lenovo 7 cali oraz przejściówkę do komputera – nagrody ufundowała Fundacja Orange.

Dziękujemy organizatorom konkursu za dostrzeżenie naszych starań  w organizacji przedsięwzięcia oraz propagowania bezpiecznych zachowań w sieci Internet wśród naszych uczniów oraz zaproszonych na uroczystość gości.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszej młodzieży – szczególnie uczniów technikum informatycznego. Wierzymy, że otrzymana nagroda szczególnie ich ucieszy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, a szczególnie patronom honorowym: Panu Staroście Mariuszowi Bieńkowi oraz Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz współorganizatorowi uroczystości Mazowieckiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wszystkim specjalistom i edukatorom, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość.

Dziękujemy Tygodnikowi Płockiemu za objęcie imprezy patronatem medialnym.

Eliza Bałdyga