„Idźcie dalej swoją drogą (…)” – pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół w Gąbinie.

„Idźcie dalej swoją drogą (…)” – pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół w Gąbinie.

               Gdy kończyli zajęcia szkolne, w Polsce trwała „narodowa kwarantanna”. Nie było uroczystego pożegnania, spotkań z nauczycielami, zasłużonych nagród i wyróżnień… Tegoroczni maturzyści, bo to właśnie o nich mowa, doczekali się jednak swojego uroczystego dnia. 4 czerwca, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z nowego reżimu sanitarnego, absolwenci liceum i technikum pożegnali mury Zespołu Szkół w Gąbinie. I choć czas, i okoliczności spotkania niezwykłe, oprócz galowego stroju – maseczki i ochronne rękawiczki, to jednak atmosfera wręczenia świadectw wciąż niezmienna – podniosła i wzruszająca. Ponieważ pogoda dopisała, uroczyste pożegnanie absolwentów odbyło się na świeżym powietrzu – specjalnie zaaranżowanym do tego celu boisku szkolnym. Pożegnanie klas maturalnych prowadziła Maria Elżbieta Błaszczyk – Wicedyrektor Szkoły.

               Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektor Zespołu Szkół – Jadwigi Milewskiej. Pani Dyrektor powitała absolwentów, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród których byli Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Wicestarosta Płocka – Iwona Sierocka oraz Tatiana Idzik – Przewodnicząca Rady Rodziców, ks. kan. Dariusza Piskorskiego – proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja w Gąbin reprezentował ks. Patryk Zawadzki. Pani Dyrektor, zwracając się do tegorocznych maturzystów, wspominała czas spędzony w gościnnych murach gąbińskiej szkoły. Niekwestionowanymi atutami Zespołu Szkół, o których mówiła Pani Dyrektor, oprócz wiedzy i zdobywanych umiejętności, są także bliskość relacji, ich kameralność, autentyczność, a także możliwość poznania swoich mocnych stron. Pani Dyrektor mówiła także o przyszłości, o dorosłym życiu u progu którego znajdują się tegoroczni maturzyści. „Działajcie, bądźcie kreatywni, odważni. Pamiętajcie, że im wyżej, tym piękniejsze widoki” – zachęcała młodych ludzi. I cytując słowa znanej piosenki, radziła maturzystom: „Idźcie własną drogą. Bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć…”

               Głos zabrał także Mariusz Bieniek. Starosta Płocki zwrócił uwagę na wyjątkowość czasów, w których przyszło nam żyć. Podkreślał jednak, zwracając się do absolwentów, że każda rzecz, która nas spotyka, także ta zła, jest szansą na zdobycie nowych doświadczeń i wysnucie mądrych wniosków na przyszłość. Świat zawsze może nas zaskoczyć, ale dzięki wiedzy i umiejętnościom, poradzimy sobie w każdej sytuacji. Najważniejsze kwalifikacje, na które starosta zwracał uwagę młodym ludziom, to kreatywność, praca w zespole i budowanie swojej psychiki. „Bądźcie odważni i śmiało budujcie swoją przyszłość, która przecież ma wiele nazw”.

              Podziękowania od Rady Rodziców wygłosiła Tatiana Idzik – dla Pani Dyrektor, rady pedagogicznej i wszystkich pracowników za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodych ludzi w przyjaznej atmosferze i duchu patriotycznym. W imieniu ks. proboszcza gąbińskiej parafii głos zabrał ks. Patryk Zawadzki, który życzył absolwentom, aby nigdy nie zabijali w sobie ducha wiary w lepsze jutro. Z okazji uroczystości list gratulacyjny dla społeczności szkolnej skierował Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak. Głos zabrał także Łukasz Józwik – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego pożegnał koleżanki i kolegów, życząc im kolejnych sukcesów już w dorosłym  życiu.

              Uroczystość pożegnania maturzystów to prawdziwy festiwal nagród. Dla najlepszych uczniów nagrody ufundował organ prowadzący – Starostwo Powiatowe. Wyróżnienia otrzymali Agata Wernik – uczennica klasy III LO oraz Krzysztof Małek – uczeń technikum informatycznego. Agata Wernik otrzymała także Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrody dla uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły przyznało działające przy szkole stowarzyszenie Juvenes, zaś nagrody dla wolontariuszy ufundował Dariusz Krajewski z firmy KODAR. Wręczono wyróżnienia od szkolnego wolontariatu – Klubu Ośmiu, biblioteki, za osiągnięcia sportowe, kulinarne, za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Narodziła się także nowa tradycja – Pani Dyrektor wraz z Radą Rodziców wręczyła pamiątkowe albumy dla wychowawców klas maturalnych.

             Centralnym punktem uroczystości było przekazanie pocztów sztandarowych młodszym kolegom i koleżankom i odebranie świadectw ukończenia szkoły. Usłyszeliśmy także piękne słowa pożegnania i podziękowań od absolwentów.

               Uroczystość uświetnił występ wokalny Tomasza Obidowskiego – nauczyciela Zespołu Szkół oraz Małgorzaty Jastrzębskiej – uczennicy I klasy liceum.

              Na zakończenie wszystkim Pracownikom Zespołu Szkół oraz Pani Marzenie Jakubowskiej  – Dyrektorowi DPS w Koszelewie, za włączenie się w przygotowanie uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły podziękowania złożyła Pani Dyrektor Jadwiga Milewska.

              Kochani absolwenci! Zdobywajcie nową wiedzę, „łapcie uśmiechy i siniaki”, bądźcie kreatywni, wrażliwi na drugiego człowieka i piękno otaczającego świata, kochajcie, wybaczajcie, żyjcie… ale nigdy nie zapominajcie o starych murach gąbińskiej szkoły, wychowawcach i nauczycielach, szkolnych przyjaźniach. Oby czas spędzony w szkole na zawsze zapisał się w Waszej pamięci.

 

M. Mofina-Olejnik