„Znicz od wolontariusza”

Wolontariusze Klubu Ośmiu-Młodzieżowego Wolontariatu  pod koniec października i na początku listopada wykazali się piękną postawą  porządkując na pobliskich cmentarzach zapomniane groby

 i paląc znicze. Niektórzy z nich przesłali fotorelację.

Dziękujemy za zaangażowanie! Mamy nadzieję, że ta godna naśladowania  inicjatywa  na stałe wpisze się w nasz plan działań.

Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat

Red. Kamilla Krakowska