W ramach współpracy z Goethe Institut w Staszicu realizowany jest program Niemiecki Plus.

 
Celem projektu jest zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
Bezpośrednimi korzyściami dla Uczniów jest:
-możliwość udziału w ogólnopolskich konkursach wraz z atrakcyjnymi nagrodami
-udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich o tematyce muzycznej, kulinarnej
lub związanej z ochroną środowiska
-spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
-udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
-udział w bezpłatnych lekcja Skype
-certyfikaty językowe Goethe-Institut (przeprowadzane bezpośrednio w szkole)
W ramach działań prowadzonych w szkole przez Panią Marzenę Sosińską młodzież zrealizowała ciekawe działania:
-wykonane były prace ilustrujące niemieckie homoniny (wyrazy wieloznaczne)
-powstało wiele ciekawych memów
-omawiana była lektura „Herzrasen” Thilo, a następnie młodzież tworzyła komiksy.
Niektóre z prac w galerii.