„Niemiecki Plus” / „Deutsch Plus”

 

„Niemiecki Plus” / „Deutsch Plus”

 Od roku szkolnego 2019/2020 realizujemy w Liceum Ogólnokształcącym ogólnopolski projekt przygotowany przez Goethe-Institut w Warszawie. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Ambasada Niemiec w Warszawie, a partnerami są Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,  Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego.

Cele projektu to: zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego; stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku; wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach; aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce. 

W ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie zrealizowaliśmy ostatnio działanie pt.: Aktivistentreffen online / Spotkanie online z młodzieżą niemieckojęzyczną. „Aktivistin” z Niemiec – Judith Buchta zaprezentowała w ciekawej formie informacje o sobie i swoim studenckim życiu w Lipsku. Młodzież zadawała pytania starszej koleżance dotyczące różnych zagadnień, m. in. zainteresowań, podróży, pobytu w Polsce. Nasi licealiści przygotowali quiz o Polsce. Dzięki interaktywnej zabawie uczestnicy spotkania chętnie wypowiadali się w języku niemieckim.

Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy projektu rozwijają nie tylko swoje umiejętności językowe ale również kompetencje XXI wieku, czyli komunikację, kreatywność, kooperację i krytyczne myślenie. Powstały ciekawe prace plastyczne ilustrujące niemieckie homonimy i graficzne takie jak memy, komiksy i historyjki obrazkowe.

Opracowała:

Marzena Sosińska