GIF PROJEKT WOLONTARIACKI GIFProjekt otrzymał mikrodotację w Konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu: "Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim" współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klub Ośmiu realizuje projekt "Poczytaj mi... Wolontariuszu" w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

W dniach 26-28 sierpnia 2015 roku przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu działającego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie uczestniczyli w warsztatach "Fabryka Inicjatyw" zorganizowanych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" dla grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu "Akademia Projektów Wolontariackich" w Sendeniu. Wrócili zachwyceni i pełni ciekawych pomysłów, a na pierwszym wrześniowym zebraniu podzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z członkami i sympatykami Klubu Ośmiu.

Został zorganizowany wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach naszego projektu. Głównym punktem było czytanie opowiadań i wierszy pensjonariuszom DPS-u. Zaprezentowano także Klub Ośmiu i projekt "Poczytaj mi... Wolontariuszu". Podczas rozmowy z mieszkańcami Domu ustalono tematykę kolejnego spotkania. Zostaliśmy miło przyjęci, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, iż kolejne wizyty będą okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, a może lekarstwem na samotność.

We wrześniu planujemy również wizytę w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach i Domu Dziecka w Gostyninie.


Wyjazd do Gostynina

Nie możemy zrobić nic wielkiego – za to małe rzeczy z wielką miłością.
Matka Teresa z Kalkuty

Przedstawicielki Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu: Paula Durmaj, Paulina Opalewska i Angelika Piotrowska z klasy II LO oraz Karina Marszałek z klasy II TH wraz z opiekunami Panią Kamillą Krakowską i Marzeną Sosińską odwiedziły 26 września 2015 roku (w sobotnie przedpołudnie) wychowanków Domu Dziecka w Gostyninie (Bratoszewie) realizując projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansownej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania wolontariuszki integrowały się poprzez zainteresowanie wybranymi bajkami i wierszami. Przeprowadziły konkurs plastyczny i inne zabawy.

Ta wizyta była okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, lekarstwem na nudę. Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz reflekcji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Gostyninie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.

Warto dodać, że uczennice ci poświęciły swój własny czas i energię dla dobra innych. Działania te podejmowane są przez nich dobrowolnie i samodzielnie dobierana lektura. Dziękujemy Wam za tę bezinteresowną pracę.


Gostynin Gostynin Gostynin

Warsztaty z ratownikiem medycznym

Dla grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu "Akademia Projektów Wolontariackich" Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" zorganizowała w dniu 29 września 2015 roku warsztaty dla wolontariuszy w naszej Szkole. Pan Jacek Olejnicki, ratownik medyczny, przeprowadził szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia składały się z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń. Młodzież miała okazję zadawać różne pytania dotyczące ratownictwa medycznego. Każdy mógł spróbować udzielania pomocy na fantomie.

Dziękujemy za taką "wyjątkową" lekcję.


Opracowała Marzena Sosińska
warsztaty warsztaty


Działania w ramach projektu


„Poczytaj mi … Wolontariuszu”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Uczniowie: Kinga Smolińska i Patrycja Kicińska z klasy III TW oraz Dominik Duda z klasy II K– Wolontariusze „Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu” działającego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wraz z opiekunami Panią Tatianą Jastrzębską i Elizą Bałdygą byli 19 września 2015 r. (sobota) z wizytą w Zespole Szkół Specjalnych i Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w ramach w projektu „Poczytaj mi … Wolontariuszu”.
Podczas spotkań w grupach wolontariusze czytali wybrane przez siebie bajki i wiersze. Nasi uczniowie zostali przyjęci bardzo ciepło. Wolontariusze chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowane przez naszych uczniów działania są ważne i pożądane przez osoby starsze, samotne czy też dzieci niepełnosprawne. Spotkania te są dla nich sposobem na samotność i nudę.
Po wizycie wolontariusze wyszli uśmiechnięci, szczęśliwi i wzruszeni. Każde spotkanie z ludźmi potrzebującymi daje siłę do przetrwania kolejnego tygodnia, do zmagania się z codziennym problemami - większymi bądź mniejszymi - jednak problemami, którymi przejmuje się większość młodych ludzi.
Warto nadmienić, iż uczniowie ci poświęcili swój własny czas i energię dla dobra innych. Działania te podejmowane są przez nich dobrowolnie i z wyboru. Dziękujemy Wam za tę bezinteresowną i „trudną pracę”.

Opracowanie: Tatiana Jastrzębska
Galeria


Wystawa fotograficzna

Wystawa

10 października 2015 roku świętowaliśmy 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej. Ta uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem: Starosty Płockiego, Pana Mariusza Bieńka, Posłów na Sejm RP: Pana Piotra Zgorzelskiego i Pana Wojciecha Jasińskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika oraz Pana Krzysztofa Jadczaka, Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział grono znakomitych gości. Została przygotowana wystawa prezentująca dotychczasowe działania zrealizowane w ramach naszego projektu, a grupa wolontariuszy pomagała podczas tego święta, oczywiście ubrana w klubowe koszulki z logo Szkoły.


Wizyta w Koszelewie

KoszelewKszelew

Przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu: Paulina Ostrowska i Angelika Piotrowska z klasy II LO oraz Mateusz Zgondek z klasy II TI wraz z opiekunem Panią Marzeną Sosińską odwiedzili 12 października 2015 roku (po lekcjach) pensjonariuszy Domu Pomocy w Koszelewie realizując projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania można było posłuchać różnych tekstów literackich o tematyce historycznej zgodnie z życzeniem mieszkańców DPS w Koszelewie. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Koszelewie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.


Wyjazd do Mocarzewa
Mocarzewo Mocarzewo

Przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu: Kinga Smolińska i Patrycja Kicińska z klasy III TW oraz Dominik Duda z klasy III K wraz z opiekunami Panią Tatianą Jastrzębską i Marzeną Sosińską odwiedzili 17 października 2015 roku (w sobotnie przedpołudnie) wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie realizując projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania wolontariuszki integrowały się poprzez zainteresowanie wybranymi bajkami i wierszami. Przeprowadziły różne zabawy. Ta wizyta była okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, lekarstwem na nudę. Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz refleksji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Mocarzewie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko. Warto dodać, że uczniowie ci poświęcili swój własny czas i energię dla dobra innych. Działania te podejmowane są przez nich dobrowolnie i samodzielnie dobierana lektura. Dziękujemy Wam za tę bezinteresowną pracę.


Wyjazd do Łącka

24 października 2015 roku w Łącku odbył się 10. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Zostało przygotowane stoisko prezentujące ofertę edukacyjną oraz osiągnięcia naszej Szkoły w różnych dziedzinach. Członkowie Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu reprezentowali nas podczas tej imprezy.


Warsztaty o wolontariacie

Dla grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu "Akademia Projektów Wolontariackich" Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" zorganizowała w dniu 26 października 2015 roku warsztaty dla wolontariuszy w naszej Szkole. Pani Emilia Winiarska przeprowadziła zajęcia o wolontariacie, jak powołać młodzieżowe kluby wolontariusza. Celem tych warsztatów było zapoznanie uczestników z ideą młodzieżowego wolontariatu, dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia i wychowania poprzez pracę. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się do różnych zadań i ćwiczeń, które zaproponowała pani Emilia Winiarska. Dziękujemy za taką "wyjątkową" lekcję.


Wyjazd do Goślic

Przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu: Kinga Smolińska i Anita Budler z klasy III TW oraz Dominik Duda i Mateusz Domżałowicz z klasy III K wraz z opiekunem Panią Marzeną Sosińską odwiedzili 6 listopada 2015 roku uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach realizując projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania wolontariuszki integrowały się poprzez zainteresowanie wybranymi bajkami i wierszami. Przeprowadziły różne konkursy i zabawy. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Goślicach. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.


Wizyta w Koszelewie

Przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu: Paulina Ostrowska, Angelika Piotrowska, Bartosz Lewandowski i Wiktor Jarzębski z klasy II LO wraz z opiekunami Panią Elżbietą Ostrowską i Marzeną Sosińską odwiedzili 9 listopada 2015 roku pensjonariuszy Domu Pomocy w Koszelewie realizując projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania można było posłuchać różnych wierszy o zróżnicowanej tematyce zgodnie z życzeniem mieszkańców DPS w Koszelewie. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Koszelewie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.

Opracowała Marzena Sosińska
Galeria realizacji projektu GALA WOLONTARIATU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PŁOCKU

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja pn. „Wolontariat jest dla każdego” zorganizowana przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Starostę Płockiego - Pana Mariusza Bieńka dla wolontariuszy i nauczycielami - uczestników projektu pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim“ realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego FIO w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Płocku.

Podczas konferencji zostały przedstawione efekty konkursu grantowego, wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie (konkursie grantowym i warsztatach) oraz nagrody w konkursie pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej”. Pana Starosta Mariusz Bieniek i Pani Iwona Marczak - Prezes Fundacji dokonali uroczystego wręczenia wszystkich nagród i wyróżnień.

Przedstawiciele Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu wraz z Panią Marzeną Sosińską uczestniczyli również w tej gali. Otrzymali certyfikaty i słodkie upominki.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie ważnym doświadczeniem w życiu każdego młodego człowieka. Święty Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Oby to zdanie towarzyszyło każdego dnia wszystkim wolontariuszom.

Jeszcze raz dziękujemy za wszystko.

certyfikat certyfikat certyfikat